Innovativel hero

Vi driftsätter din solcellsanläggning!

Solceller är något som blir mer och mer populärt, särskilt nu med tanke på utvecklingen av elpriset. Vi har erfarenhet att driftsätta flera olika typer av solcellsanläggningar, växelriktare och allt annat som du behöver för en säker drift av din anläggning.

Hör av dig om du vill veta mer hur vi kan hjälpa dig!

Push solcell

En behörig elek­trik­er behövs för att installera din solcellsanläggning.

I sam­band med din instal­la­tion av sol­celler behöver du anli­ta någon som omfat­tas av ett elin­stal­la­tions­före­tags egenkon­troll­pro­gram eller en behörig elek­trik­er som är auk­toris­er­ade för den typ av arbete. 

Vi på Inno­v­a­tiv el har job­bar med mån­ga typer av sol­celler och oli­ka sys­tem och kan hjäl­pa dig med att drift­sät­ta dina solceller. 

En Innovativ elfirma som är proffs på el!

Vi vill skapa förändring inom vår bransch och vara ett elföretag i framkant. Detta dels genom vårt breda kunnande men också genom att hela vår verksamhet ska genomsyras av en bra kundupplevelse.

Lokala elektriker

Våra behöri­ga elek­trik­er job­bar lokalt i Upp­sala, Stock­holm och Norrtälje.

Bra kundupplevelse

Vi har fokus på att du som kund ska få en bra kun­dresa från bokn­ing till slut­fört arbete.

Bred kunskap

Vi har både elek­trik­er som kan allt och de som kan myck­et om speci­fi­ka lösningar.

Smarta lösningar

Som vårt namn anty­der gillar vi smar­ta lös­ningar, något vi gär­na delar med oss till dig.

Innovativ EL är ett tryggt val!

Som medlemmar i elsäkerhetsverket, installationsföretagen och innehar alla försäkringar och auktorisationer som ett elföretag ska ha. Detta tillsammans med vårt moderna tänk kring kundservice gör att du kan känna dig trygg i ditt val av elföretag.

Elsakerhetsverket webb
Trygghansa ny
Betalafakturamedfortnox
Dukanbetalamedswish
Installatorsforetagen logotyp2
In garanti

Kontakta oss

Jag vill ringa!

Du når oss enklast på 0704209831 där vi svarar så ofta vi bara kan! Kan vi inte svara då vi är ute på jobb kommer ni komma till en telefonpassning som även dom kan hjälpa till att ta information kring det jobb ni vill utföra och även boka in arbetet när vi har lediga tider.

Jag vill maila!

Enklaste sättet att nå oss är att fylla i formuläret här. Vi svarar alltid inom 24h och oftast snabbare än så! Vill du istället maila oss gör du det på kontakt@innovativel.se.