Hero smartahem

Vi är experter på Smarta hem

Smarta produkter som förenklar din vardag. Vi har lång erfarenhet av att installera smarta hem och jobbar med flera olika leverantörer.

Så oavsett om du vill använda PLEJD, Schneider Wiser eller DALI styrning har vi kunskapen internt för att hjälpa dig.

Plejd image kit products SV

Spara el och upplev ett smar­ta hem

Idag finns det mån­ga typer av sys­tem och lös­ningar för dig som vill upp­gradera ditt hus eller lägen­het till ett smart hem. Allt från enklare typer av styrn­ing av belysning till mer omfat­tande instal­la­tion­er som kan styra allt från inställ­ningar på ditt värmesys­tem, dina gar­diner och myck­et annat. 

Vi gillar smar­ta lös­ningar så tve­ka inte att kon­tak­ta oss om du vill ha råd­givn­ing eller veta mer om hur vi kan hjäl­pa dig att göra ditt hem smartare. 

En Innovativ elfirma som är proffs på el!

Vi vill skapa förändring inom vår bransch och vara ett elföretag i framkant. Detta dels genom vårt breda kunnande men också genom att hela vår verksamhet ska genomsyras av en bra kundupplevelse.

Lokala elektriker

Våra behöri­ga elek­trik­er job­bar lokalt i Upp­sala, Stock­holm och Norrtälje.

Bra kundupplevelse

Vi har fokus på att du som kund ska få en bra kun­dresa från bokn­ing till slut­fört arbete.

Bred kunskap

Vi har både elek­trik­er som kan allt och de som kan myck­et om speci­fi­ka lösningar.

Smarta lösningar

Som vårt namn anty­der gillar vi smar­ta lös­ningar, något vi gär­na delar med oss till dig.

Innovativ EL är ett tryggt val!

Som medlemmar i elsäkerhetsverket, installationsföretagen och innehar alla försäkringar och auktorisationer som ett elföretag ska ha. Detta tillsammans med vårt moderna tänk kring kundservice gör att du kan känna dig trygg i ditt val av elföretag.

Elsakerhetsverket webb
Trygghansa ny
Betalafakturamedfortnox
Dukanbetalamedswish
Installatorsforetagen logotyp2
In garanti

Kontakta oss

Jag vill ringa!

Du når oss enklast på 0704209831 där vi svarar så ofta vi bara kan! Kan vi inte svara då vi är ute på jobb kommer ni komma till en telefonpassning som även dom kan hjälpa till att ta information kring det jobb ni vill utföra och även boka in arbetet när vi har lediga tider.

Jag vill maila!

Enklaste sättet att nå oss är att fylla i formuläret här. Vi svarar alltid inom 24h och oftast snabbare än så! Vill du istället maila oss gör du det på kontakt@innovativel.se.