Miljöpolicy:

Innovativ EL ska genom vårt miljöarbete bidra till ett mer hållbart tänk för våra anställda, våra kunder och samhället i stort. Vi ska jobba aktivt med att göra medvetna och miljövänliga val i allt från val av produkter till val av bilar.

Vi strävar efter att:

  • Vara aktiva med fortbildning inom nya tekniker och produkter som kan förbättra och hjälpa till i vårt och våra kunders miljöpåverkan.
  • Arbeta med produkter och material som är skonsamma mot miljön.
  • Jobba med källsortering av avfall.
  • Återvinna produkter och minska spill i den mån det är möjligt.
  • Utbilda och uppmuntra våra medarbetare i att båda tänka och agera miljövänligt.