Hero laddbox2

Vi installerar din laddbox. Till hemmet, företaget eller BRF:en.

Vi har lång erfarenhet av att installera laddboxar både för privat bruk för dig som vill ladda hemma och för fastighetsägaren som vill erbjuda en mer kommersiell typ av laddning.

För våra privatkunder som kan använda Grön teknik avdraget har vi tagit fram ett riktigt bra paketpris. För våra andra kunder kommer vi gärna ut och räknar på jobbet hos er.

Easee logolista Chargeamps logolista Zaptec logolista

Push test3

Vi job­bar med flera oli­ka laddboxtillverkare

Med lång erfaren­het av instal­la­tion av lad­dbox kan vi erb­ju­da instal­la­tion av mark­nadens samtli­ga lad­dboxar. Oavsett om du köper box­en själv eller vill att vi tar fram ett paket med lad­dbox och instal­la­tion så har vi lös­nin­gen för dig. 

Vill du veta mer om hur vi kan hjäl­pa dig med din lad­dbox? Tve­ka inte att kon­tak­ta oss så tar vi fram en offert till dig. Självk­lart med Grön teknik avdrag! 

En Innovativ elfirma som är proffs på el!

Vi vill skapa förändring inom vår bransch och vara ett elföretag i framkant. Detta dels genom vårt breda kunnande men också genom att hela vår verksamhet ska genomsyras av en bra kundupplevelse.

Lokala elektriker

Våra behöri­ga elek­trik­er job­bar lokalt i Upp­sala, Stock­holm och Norrtälje.

Bra kundupplevelse

Vi har fokus på att du som kund ska få en bra kun­dresa från bokn­ing till slut­fört arbete.

Bred kunskap

Vi har både elek­trik­er som kan allt och de som kan myck­et om speci­fi­ka lösningar.

Smarta lösningar

Som vårt namn anty­der gillar vi smar­ta lös­ningar, något vi gär­na delar med oss till dig.

Innovativ EL är ett tryggt val!

Som medlemmar i elsäkerhetsverket, installationsföretagen och innehar alla försäkringar och auktorisationer som ett elföretag ska ha. Detta tillsammans med vårt moderna tänk kring kundservice gör att du kan känna dig trygg i ditt val av elföretag.

Elsakerhetsverket webb
Trygghansa ny
Betalafakturamedfortnox
Dukanbetalamedswish
Installatorsforetagen logotyp2
In garanti

Kontakta oss

Jag vill ringa!

Du når oss enklast på 0704209831 där vi svarar så ofta vi bara kan! Kan vi inte svara då vi är ute på jobb kommer ni komma till en telefonpassning som även dom kan hjälpa till att ta information kring det jobb ni vill utföra och även boka in arbetet när vi har lediga tider.

Jag vill maila!

Enklaste sättet att nå oss är att fylla i formuläret här. Vi svarar alltid inom 24h och oftast snabbare än så! Vill du istället maila oss gör du det på kontakt@innovativel.se.