Hero golvvarme

Installation och felsökning av din golvvärme

Vi hittar felen på din golvvärme. Ett elfel i ditt värmegolv kan snabbt bli väldigt kostsamt, med vår utrustning och specifika utbildningar inom golvvärme kan vi felsöka och hitta problemen med din golvvärme.

Push test3

Vi har rätt utbild­ningar för att repar­era din golvvärme

Din golvvärme är en del av din stark­ström­san­läg­gn­ing i din fastighet. Det bety­der att du behöver en behörig elek­trik­er för att få utföra instal­la­tio­nen av din golvvärme. 

Inspek­tio­nen som vi gör vid instal­la­tio­nen är vik­tigt för att kun­na säk­er­stäl­la att din golvvärme funger­ar på rätt sätt. Du är välkom­men att kon­tak­ta oss om du vill ha råd­givn­ing eller har några frå­gor kring golvvärme. 

Uponor logolista Ebeco logolista Danfoss logolista Schneider logolista Elko logolista

En Innovativ elfirma som är proffs på el!

Vi vill skapa förändring inom vår bransch och vara ett elföretag i framkant. Detta dels genom vårt breda kunnande men också genom att hela vår verksamhet ska genomsyras av en bra kundupplevelse.

Lokala elektriker

Våra behöri­ga elek­trik­er job­bar lokalt i Upp­sala, Stock­holm och Norrtälje.

Bra kundupplevelse

Vi har fokus på att du som kund ska få en bra kun­dresa från bokn­ing till slut­fört arbete.

Bred kunskap

Vi har både elek­trik­er som kan allt och de som kan myck­et om speci­fi­ka lösningar.

Smarta lösningar

Som vårt namn anty­der gillar vi smar­ta lös­ningar, något vi gär­na delar med oss till dig.

Innovativ EL är ett tryggt val!

Som medlemmar i elsäkerhetsverket, installationsföretagen och innehar alla försäkringar och auktorisationer som ett elföretag ska ha. Detta tillsammans med vårt moderna tänk kring kundservice gör att du kan känna dig trygg i ditt val av elföretag.

Elsakerhetsverket webb
Trygghansa ny
Betalafakturamedfortnox
Dukanbetalamedswish
Installatorsforetagen logotyp2
In garanti

Kontakta oss

Jag vill ringa!

Du når oss enklast på 0704209831 där vi svarar så ofta vi bara kan! Kan vi inte svara då vi är ute på jobb kommer ni komma till en telefonpassning som även dom kan hjälpa till att ta information kring det jobb ni vill utföra och även boka in arbetet när vi har lediga tider.

Jag vill maila!

Enklaste sättet att nå oss är att fylla i formuläret här. Vi svarar alltid inom 24h och oftast snabbare än så! Vill du istället maila oss gör du det på kontakt@innovativel.se.