Push test3

Fredrick Söder­ström — VD / Grundare

- Hej, Fredrick het­er jag och det är jag som dri­ver Inno­v­a­tiv EL till­sam­mans med mina kol­le­gor. Jag har genom mitt arbet­sliv arbe­tat med det mes­ta inom elin­stal­la­tion, arbet­sled­ning och affär­sutveck­ling inom elektrikerbranschen. 

Genom Inno­v­a­tiv el har jag som mål att kun­na erb­ju­da hög kvalitet på både oss som arbe­tar här och de instal­la­tion­er som vi utför. Vi vill ock­så utmana bran­schen i stort och erb­ju­da en mod­ern tjänst där till­gäng­lighet och grundup­plevelsen får en vik­ti­gare roll än som tidi­gare var­it fal­l­et inom mån­ga hantverksföretag. 

Välkom­men till Inno­v­a­tiv EL 

Kontakta oss

Jag vill ringa!

Du når oss enklast på 0704209831 där vi svarar så ofta vi bara kan! Kan vi inte svara då vi är ute på jobb kommer ni komma till en telefonpassning som även dom kan hjälpa till att ta information kring det jobb ni vill utföra och även boka in arbetet när vi har lediga tider.

Jag vill maila!

Enklaste sättet att nå oss är att fylla i formuläret här. Vi svarar alltid inom 24h och oftast snabbare än så! Vill du istället maila oss gör du det på kontakt@innovativel.se.