Hero innovativ elcentral

Vi installerar din nya elcentral!

Med en ny elcentral får du ökad säkerhet, större flexibilitet och kan känna dig trygg med att hjärtat i ditt elsystem, elcentralen, fungerar som den ska.

Vi tar gärna fram en offert med fast pris på ditt centralbyte. Kontakta oss om du har några frågor om din elcentral eller om du vill ha rådgivning kring byte av elcentral.

Push test3

När är det dags att byta ut en gam­mal elcentral?

Det är svårt att säga exakt när det är dags att byta en gam­mal elcen­tral då man oftast behöver kol­la på hur allt är upp­byg­gt innan man kan säga vad som behövs göras. 

Men om något av det­ta stäm­mer kan det vara bra att ta ut en elek­trik­er för att göra en översyn. 

  • Elcen­tralen är äldre än 30 år. 
  • Prop­par­na går ibland när du sät­ter på micro, kaf­febryg­gare eller liknande. 
  • Du ska utföra en ren­over­ing av ditt hus. 

Kon­tak­ta oss så får du en offert på byta av din elcentral! 

En Innovativ elfirma som är proffs på el!

Vi vill skapa förändring inom vår bransch och vara ett elföretag i framkant. Detta dels genom vårt breda kunnande men också genom att hela vår verksamhet ska genomsyras av en bra kundupplevelse.

Lokala elektriker

Våra behöri­ga elek­trik­er job­bar lokalt i Upp­sala, Stock­holm och Norrtälje.

Bra kundupplevelse

Vi har fokus på att du som kund ska få en bra kun­dresa från bokn­ing till slut­fört arbete.

Bred kunskap

Vi har både elek­trik­er som kan allt och de som kan myck­et om speci­fi­ka lösningar.

Smarta lösningar

Som vårt namn anty­der gillar vi smar­ta lös­ningar, något vi gär­na delar med oss till dig.

Innovativ EL är ett tryggt val!

Som medlemmar i elsäkerhetsverket, installationsföretagen och innehar alla försäkringar och auktorisationer som ett elföretag ska ha. Detta tillsammans med vårt moderna tänk kring kundservice gör att du kan känna dig trygg i ditt val av elföretag.

Elsakerhetsverket webb
Trygghansa ny
Betalafakturamedfortnox
Dukanbetalamedswish
Installatorsforetagen logotyp2
In garanti

Kontakta oss

Jag vill ringa!

Du når oss enklast på 0704209831 där vi svarar så ofta vi bara kan! Kan vi inte svara då vi är ute på jobb kommer ni komma till en telefonpassning som även dom kan hjälpa till att ta information kring det jobb ni vill utföra och även boka in arbetet när vi har lediga tider.

Jag vill maila!

Enklaste sättet att nå oss är att fylla i formuläret här. Vi svarar alltid inom 24h och oftast snabbare än så! Vill du istället maila oss gör du det på kontakt@innovativel.se.