Innovativel hero

En elektriker där du slipper krångel

Vi är den lilla elfirman med det stora kunnandet som gärna hjälper med allt från det lilla servicejobbet i ditt hem till servicen av ditt fastighetsbestånd.

Med oss på Innovativ el får du behöriga elektriker och en trygg upplevelse hela vägen.

Våra elektriker hjälper dig med allt från smått till det stora elarbetet

Vi jobbar med att erbjuda bra service, behöriga elektriker och är riktigt bra på att hitta smarta lösningar. Våra elektriker har kompetensen, kunskapen och erfarenhet att utföra de flesta typer av elinstallationer åt både privatpersoner och företag.

När du anlitar oss på Innovativ EL kan du vara trygg med att våra elektriker är auktoriserade och att vi jobbar utifrån rätt behörighet för ditt uppdrag.

Push test3

Lokala elek­trik­er med ser­vice i fokus

Vi som job­bar på Inno­v­a­tiv EL har sam­lat på oss värde­full erfaren­het på flera oli­ka elfir­mor i Upp­sala och Stock­holm­som­rådet och till­sam­mans har vi ett stort kun­nande i vårt team. Det­ta gör kan vi på Inno­v­a­tiv El kan ta med oss de delar som funger­at bra, den kun­skapen vi sam­lat på oss och sedan vidareutveck­la de delar­na vi tyckt sak­nas på andra firmor. 

Det gör att vi stolt kan säga att vi har ett team som är proffs på el sam­tidigt som vi ska­par en härlig arbetsmiljö som i slutän­dan myn­nar ut i bra ser­vice för dig som kund. 

En Innovativ elfirma som är proffs på el!

Vi vill skapa förändring inom vår bransch och vara ett elföretag i framkant. Detta dels genom vårt breda kunnande men också genom att hela vår verksamhet ska genomsyras av en bra kundupplevelse.

Lokala elektriker

Våra behöri­ga elek­trik­er job­bar lokalt i Upp­sala, Stock­holm och Norrtälje.

Bra kundupplevelse

Vi har fokus på att du som kund ska få en bra kun­dresa från bokn­ing till slut­fört arbete.

Bred kunskap

Vi har både elek­trik­er som kan allt och de som kan myck­et om speci­fi­ka lösningar.

Smarta lösningar

Som vårt namn anty­der gillar vi smar­ta lös­ningar, något vi gär­na delar med oss till dig.

Innovativ EL är ett tryggt val!

Som medlemmar i elsäkerhetsverket, installationsföretagen och innehar alla försäkringar och auktorisationer som ett elföretag ska ha. Detta tillsammans med vårt moderna tänk kring kundservice gör att du kan känna dig trygg i ditt val av elföretag.

Elsakerhetsverket webb
Trygghansa ny
Betalafakturamedfortnox
Dukanbetalamedswish
Installatorsforetagen logotyp2
In garanti

Elektriker

Alla typer av installationer för både privatpersoner och företag

Solceller

Våra elektriker driftsätter gärna din solcellsanläggning

Fastighetsel

Alla typer av elinstallationer för din fastighet, stort som smått

Kontorsanpassning

Smarta lösningar och installationer för ditt kontor

Laddbox

Vi installerar din laddbox, både för hemmet och större installationer

Smarta hem

Vi tar fram smarta lösningar för ditt hem. PLEJD, Wiser, DALI mm

Golvvärme

Specialutbildade elektriker för att installera och felsöka din golvvärme

DALI

Vi har utbildning inom DALI och jobbar med styrning av belysning

Elcentral

Vi byter ut ditt gamla proppskåp eller bygg ut din elcentral

Kontakt

Jag vill ringa!

Du når oss enklast på 0704209831 där vi svarar så ofta vi bara kan! Kan vi inte svara då vi är ute på jobb kommer ni komma till en telefonpassning som även dom kan hjälpa till att ta information kring det jobb ni vill utföra och även boka in arbetet när vi har lediga tider.

Jag vill maila!

Enklaste sättet att nå oss är att fylla i formuläret här. Vi svarar alltid inom 24h och oftast snabbare än så! Vill du istället maila oss gör du det på kontakt@innovativel.se.