Hero belysning

Vi installerar din belysning!

I hemmet, på företaget och i dina kommersiella lokaler.

Vi kan belysning och kan hjälpa till med allt från planering, installationer till styrning och programmeringar i flertalet olika styrsystem.

Behöver du hjälp med att lysa upp din tillvaro, kontakta oss!

Push test3

Smar­ta belysning, sto­ra arma­tur­er och hän­ga upp din lampa

Vi job­bar med allt! Så oavsett om ditt före­tag behöver bät­tre belysning på lagret eller om du vill ha hjälp med att hän­ga upp din Sar­fat­ti lam­pa i vardagsrum­met så kan vi på Inno­v­a­tiv EL hjäl­pa till. 

Behöver du råd­givn­ing eller har några frå­gor kring instal­la­tion av belysnig är du välkom­men att kon­tak­ta oss. 

En Innovativ elfirma som är proffs på el!

Vi vill skapa förändring inom vår bransch och vara ett elföretag i framkant. Detta dels genom vårt breda kunnande men också genom att hela vår verksamhet ska genomsyras av en bra kundupplevelse.

Lokala elektriker

Våra behöri­ga elek­trik­er job­bar lokalt i Upp­sala, Stock­holm och Norrtälje.

Bra kundupplevelse

Vi har fokus på att du som kund ska få en bra kun­dresa från bokn­ing till slut­fört arbete.

Bred kunskap

Vi har både elek­trik­er som kan allt och de som kan myck­et om speci­fi­ka lösningar.

Smarta lösningar

Som vårt namn anty­der gillar vi smar­ta lös­ningar, något vi gär­na delar med oss till dig.

Innovativ EL är ett tryggt val!

Som medlemmar i elsäkerhetsverket, installationsföretagen och innehar alla försäkringar och auktorisationer som ett elföretag ska ha. Detta tillsammans med vårt moderna tänk kring kundservice gör att du kan känna dig trygg i ditt val av elföretag.

Elsakerhetsverket webb
Trygghansa ny
Betalafakturamedfortnox
Dukanbetalamedswish
Installatorsforetagen logotyp2
In garanti

Kontakta oss

Jag vill ringa!

Du når oss enklast på 0704209831 där vi svarar så ofta vi bara kan! Kan vi inte svara då vi är ute på jobb kommer ni komma till en telefonpassning som även dom kan hjälpa till att ta information kring det jobb ni vill utföra och även boka in arbetet när vi har lediga tider.

Jag vill maila!

Enklaste sättet att nå oss är att fylla i formuläret här. Vi svarar alltid inom 24h och oftast snabbare än så! Vill du istället maila oss gör du det på kontakt@innovativel.se.