Med oss kan du självklart använda rotavdraget!

När du anlitar en av våra behöriga elektriker kan du utnyttja ditt rotavdrag. Det ger dig ett avdrag på 30% av den kostnad som utgörs av arbete.

Du behöver inte göra någonting utan vi sköter all kontakt med Skatteverket och drar av ditt rotavdrag direkt på din faktura.

Kan alla utnyttja rotavdraget?

Alla som betalar skatt i Sverige, är över 18 år samt äger sin bostad kan använda sig av rotavdraget. Det som du kan utnyttja avdraget till är som namnet gör gällande renoveringar, ombyggnationer eller tillbyggnader i din ägda bostad.

Avdraget gäller på arbetskostnaden och innefattar inte material eller framkörningskostnader. Under ett år kan du maximalt få tillbaka 50 000 kronor per person och år.

Har du frågor kring rotavdraget eller behöver rådgivning inom något elrelaterat, tveka inte att kontakta oss så svarar vi gärna på dina frågor.

En Innovativ elfirma som är proffs på el!

Vi vill skapa förändring inom vår bransch och vara ett elföretag i framkant. Detta dels genom vårt breda kunnande men också genom att hela vår verksamhet ska genomsyras av en bra kundupplevelse.

Lokala elektriker

Våra behöri­ga elek­trik­er job­bar lokalt i Upp­sala, Stock­holm och Norrtälje.

Bra kundupplevelse

Vi har fokus på att du som kund ska få en bra kun­dresa från bokn­ing till slut­fört arbete.

Bred kunskap

Vi har både elek­trik­er som kan allt och de som kan myck­et om speci­fi­ka lösningar.

Smarta lösningar

Som vårt namn anty­der gillar vi smar­ta lös­ningar, något vi gär­na delar med oss till dig.

Innovativ EL är ett tryggt val!

Som medlemmar i elsäkerhetsverket, installationsföretagen och innehar alla försäkringar och auktorisationer som ett elföretag ska ha. Detta tillsammans med vårt moderna tänk kring kundservice gör att du kan känna dig trygg i ditt val av elföretag.

Elsakerhetsverket webb
Trygghansa ny
Betalafakturamedfortnox
Dukanbetalamedswish
Installatorsforetagen logotyp2
In garanti

Kontakta oss

Jag vill ringa!

Du når oss enklast på 0704209831 där vi svarar så ofta vi bara kan! Kan vi inte svara då vi är ute på jobb kommer ni komma till en telefonpassning som även dom kan hjälpa till att ta information kring det jobb ni vill utföra och även boka in arbetet när vi har lediga tider.

Jag vill maila!

Enklaste sättet att nå oss är att fylla i formuläret här. Vi svarar alltid inom 24h och oftast snabbare än så! Vill du istället maila oss gör du det på kontakt@innovativel.se.